Angbandi, Gbandi, Mogwandi, Mongbwandi, Ngbandi, Wangandi

NameNationale RegionRegionLifAr KategorieSourceNot.
Ngbandi Kongo (Demokratische Republik)/NW  A21°-23°/O:3°/N-MongalaFl/N bis MeloFl      H.1965,S. 113   
-Angbandi Kongo (Demokratische Republik)/NW "   Ngbandi H.1965,S. 113  
-Gbandi Kongo (Demokratische Republik)/NW "   Ngbandi H.1965,S. 113  
-Mogwandi Kongo (Demokratische Republik)/NW "   Ngbandi H.1965,S. 113  
-Mongbwandi Kongo (Demokratische Republik)/NW "   Ngbandi H.1965,S. 113; lit4   
-Wangandi Kongo (Demokratische Republik)/NW "   Ngbandi H.1965,S. 113  

Home