Oshewe, Bai, Bakware, Boako, Bokala, Bumbuli, Bunianga, Dua, Duma, Ekwayolo, Eolo, Ikele, Ikongo, Ila, Isenge, Itebo, Lombe, Se Modane, Semendua, Watu

Name Nationale Region Source Not.
Oshewe ¤ Kongo (Demokratische Republik)/W:M   to20 
Bai Kongo (Demokratische Republik)/W:M lit4 to19
Bakware Kongo (Demokratische Republik)/W:M lit4 to19
Boako Kongo (Demokratische Republik)/M:W lit4 to19
Bokala Kongo (Demokratische Republik)/W:M lit4 to19
Bumbuli Kongo (Demokratische Republik)/W:M   to20 
Bunianga Kongo (Demokratische Republik)/W:M lit4 to19
Dua Kongo (Demokratische Republik)/W:M lit4 to19
Duma Kongo (Demokratische Republik)/W:M lit4 to19
Ekwayolo Kongo (Demokratische Republik)/W:M lit4 to20 =Ikwayolo 
Eolo Kongo (Demokratische Republik)/W:M lit4 to19
Ikele Kongo (Demokratische Republik)/W:M lit4 to19
Ikongo Kongo (Demokratische Republik)/W:M lit4 to19
Ila Kongo (Demokratische Republik)/M:W   to20 
Isenge Kongo (Demokratische Republik)/W:M lit4 to19
Itebo Kongo (Demokratische Republik)/W:M lit4 to19
Lombe Kongo (Demokratische Republik)/M:W lit4 to19
Se Modane Kongo (Demokratische Republik)/W:M lit4 to19
Semendua Kongo (Demokratische Republik)/W:M lit4 to19
Watu Kongo (Demokratische Republik)/W:M   to20 

Home